• Twój partner w budownictwie
  • Twój partner w budownictwie
  • Twój partner w budownictwie

Początki działalności firmy sięgają roku 1990, w którym to dwaj bracia Jan i Henryk Czubak rozpoczynają wspólne przedsięwzięcie pod nazwą Przedsiębiorstwo DOMBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku swojej działalności firma, dysponując śladowym kapitałem i zatrudniając dziesięciu pracowników, rozpoczęła mozolną ścieżkę budowy własnego wizerunku oraz potencjału.